Xúc xắc online | Nhận 150K miễn phí

Tin tức

Tin tức

Công văn 86321/CTHN-TTHT ngày 07 tháng 12 năm 2023 khai bổ sung hồ sơ khai thuế GTGT

22/12/2023

Công văn 86321/CTHN-TTHT ngày 07 tháng 12 năm 2023 khai bổ sung hồ sơ khai thuế GTGT: Căn c... ...
Xem thêm

Công văn 40840/CTHN-TTHT ngày 18 tháng 8 năm 2022 hướng dẫn xử lý hóa đơn điện tử trường hợp giảm trừ giá trị quyết toán

11/12/2023

Công văn 40840/CTHN-TTHT ngày 18 tháng 8 năm 2022 hướng dẫn xử lý hóa đơn điện tử trường hợ... ...
Xem thêm

QUY ĐỊNH VỀ XUẤT HÓA ĐƠN, KÊ KHAI, NỘP THUẾ ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG ĐIỀU CHUYỂN TÀI SẢN GIỮA CÁC ĐƠN VỊ TRONG CÙNG TỔNG CÔNG TY?

09/11/2023

Điều chuyển tài sản cố định giữa các đơn vị hạch toán phụ thuộc, giữa các đơn vị hạch toán ... ...
Xem thêm

Công văn 73896/CTHN-TTHT ngày 16/10/2023 của Cục thuế TP Hà Nội quy định về việc lập hóa đơn xuất trả hàng

26/10/2023

Công văn 73896/CTHN-TTHT ngày 16/10/2023 của Cục thuế TP Hà Nội quy định về việc lập hóa đ... ...
Xem thêm

Văn bản số 271/CCTTP-KTr2 ngày 01/3/2022 của Chi cục thuế TP.Quy Nhơn v/v cảnh báo sai phạm thuế đối với DN kinh doanh ăn uống, lưu trú

10/10/2023

Văn bản số 271/CCTTP-KTr2 ngày 01/3/2022 của Chi cục thuế TP.Quy Nhơn v/v cảnh báo sai phạm... ...
Xem thêm

Công văn 4383/TCT-CS ngày 04/10/2023 của Tổng cục thuế v/v chính sách thuế

06/10/2023

Có được chuyển lỗ về Đơn vị cấp trên trong trường hợp Chi nhánh hạch toán độc lập chuyển đ... ...
Xem thêm