Xúc xắc online | Nhận 150K miễn phí

Tất cả tin tức

Tất cả tin tức

ĐÃ CÓ THÔNG TƯ 80/2021/TT-BTC HƯỚNG DẪN LUẬT QUẢN LÝ THUẾ VÀ NGHỊ ĐỊNH 126/2020/NĐ-CP

11/10/2021

Ngày 29/9/2021, Bộ Tài chính đã ban hành thông tư 80/2021/TT-BTC về hướng dẫn Luật quản lý t... ...
Xem thêm