Xúc xắc online | Nhận 150K miễn phí

Tất cả tin tức

Tất cả tin tức

THÔNG TƯ 78/2021/TT-BTC VỀ HÓA ĐƠN CHỨNG TỪ

29/09/2021

Ngày 17/9/2021 Bộ Tài chính ban hành hông tư 78/2021/TT-BTC hướng dẫn thực hiện mộ... ...
Xem thêm

THÔNG TƯ 68/2019/TT-BTC HƯỚNG DẪN VỀ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

09/10/2019

Thông tư 68/2019/TT-BTC ngày 30/9/2019 hướng dẫn một số điều của Nghị định 119/2018/NĐ-CP về... ...
Xem thêm

QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ KHI BÁN HÀNG HÓA, CUNG CẤP DỊCH VỤ

14/09/2018

Quy định mới nhất về hóa đơn điện tử theo “Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/09/2018 quy đ... ...
Xem thêm