Xúc xắc online | Nhận 150K miễn phí

Tất cả tin tức

Tất cả tin tức

Kiểm toán Nhà nước phát hiện thừa công chức, viên chức trong biên chế

17/01/2018

Kiểm toán Nhà nước phát hiện thừa hơn 57.000 người trong biên chế Quá trình kiểm tra công t... ...
Xem thêm

Kế hoạch Kiểm toán năm 2018 của Kiểm toán nhà nước

11/12/2017

KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN NĂM 2018 CỦA TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC Ngày 4/12, Tổng Kiểm toán Nhà nước ... ...
Xem thêm