Xúc xắc online | Nhận 150K miễn phí

Bản tin Thuế

Bản tin Thuế

QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ KHOẢN CHI PHÍ ĐƯỢC TRỪ VÀ KHÔNG ĐƯỢC TRỪ KHI TÍNH THUẾ TNDN NĂM 2018

13/04/2018

QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ KHOẢN CHI PHÍ ĐƯỢC TRỪ VÀ KHÔNG ĐƯỢC TRỪ KHI TÍNH THUẾ TNDN NĂM 2018 Ng... ...
Xem thêm

CÔNG VĂN 5749 HƯỚNG DẪN VỀ QUYẾT TOÁN THUẾ TNCN

04/03/2018

Ngày 05 tháng 02 năm 2018, Tổng cục thuế Hà Nội ra công văn số 5749/CT-TNCN  hướng dẫn ... ...
Xem thêm

ĐIỂM LƯU Ý VỀ CHI PHÍ BỊ KHỐNG CHẾ VỀ THUẾ

03/03/2018

NHỮNG KHOẢN CHI PHÍ BỊ KHỐNG CHẾ VỀ THUẾ Trong quyết toán thuế TNDN, không phải các loại chi... ...
Xem thêm