Xúc xắc online | Nhận 150K miễn phí

Tin tức

Công văn 86321/CTHN-TTHT ngày 07 tháng 12 năm 2023 khai bổ sung hồ sơ khai thuế GTGT

Công văn 86321/CTHN-TTHT ngày 07 tháng 12 năm 2023 khai bổ sung hồ sơ khai thuế GTGT:

Căn cứ các quy định trên, trường hợp Công ty TNHH Daiwa Living Việt Nam phát hiện hoá đơn đầu vào bị bỏ sót dẫn đến hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai, sót thì Công ty khai bổ sung hồ sơ khai thuế của kỳ có sai sót theo quy định tại Điều 47 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14.

Trường hợp sau khi khai bổ sung phát sinh số thuế GTGT nộp thừa tại kỳ kê khai thì thực hiện xử lý số thuế nộp thừa theo quy định của Điều 60 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 và Điều 25 Thông tư số 80/2021/TT-BTC.

Download

 

Viết bình luận