Xúc xắc online | Nhận 150K miễn phí

Tất cả tin tức

Tất cả tin tức

Kiểm toán Nhà nước phát hiện thừa công chức, viên chức trong biên chế

17/01/2018

Kiểm toán Nhà nước phát hiện thừa hơn 57.000 người trong biên chế Quá trình kiểm tra công t... ...
Xem thêm