Xúc xắc online | Nhận 150K miễn phí

Tin tức

Công văn 73896/CTHN-TTHT ngày 16/10/2023 của Cục thuế TP Hà Nội quy định về việc lập hóa đơn xuất trả hàng

Công văn ngày 16/10/2023 của Cục thuế TP Hà Nội quy định về việc lập hóa đơn xuất trả hàng.

Cục thuế TP Hà Nội trả lời như sau:

Trường hợp Công ty là người mua hàng, thực hiện mua hàng hóa từ nhà cung cấp (người bán), người bán đã xuất hóa đơn, người mua đã nhận hàng, nhưng sau đó người mua phát hiện hàng hóa không đúng quy cách, chất lượng phải trả lại hàng hóa thì người bán lập hóa đơn hoàn trả hàng hóa theo quy định tại Khoản 1 Điều 4 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ, người bán và người mua có thỏa thuận ghi rõ việc hoàn trả hàng hóa (người mua không phải thực hiện lập hóa đơn khi hoàn trả hàng). Thuế suất thuế GTGT thể hiện trên hóa đơn là thuế suất thuế GTGT tương ứng với từng loại hàng hóa theo quy định của pháp luật về thuế giá trị gia tăng theo hướng dẫn tại điểm b Khoản 6 Điều 10 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP.

Tải Công văn

Viết bình luận