Xúc xắc online | Nhận 150K miễn phí

Tin tức

Văn bản số 271/CCTTP-KTr2 ngày 01/3/2022 của Chi cục thuế TP.Quy Nhơn v/v cảnh báo sai phạm thuế đối với DN kinh doanh ăn uống, lưu trú

Văn bản số ngày 01/3/2022 của Chi cục thuế TP.Quy Nhơn v/v cảnh báo sai phạm thuế đối với DN kinh doanh ăn uống, lưu trú.

1. Không xuất hóa đơn khi bán hàng, cung cấp dịch vụ;

2. Mua hàng giá thấp nhưng hóa đơn giá cao hơn (kê thêm giá mua);

3. Sử dụng hóa đơn khống;

4. Kê khống nhiều chi phí để đạt mức tối đa nhưng thực tế không có chi phí đó;

5. Đưa chi phí người lao động tối đa có thể được;

6. Ghi giá bán thấp hơn giá thực tế và xuất hóa đơn các liên có giá trị hàng hóa khác nhau;

7. Hạch toán kế toán và kê khai thuế sai quy định;

8. Sổ sách kế toán không phản ánh đầy đủ;

9. Thành lập doanh nghiệp nhằm mục đích mua bán hóa đơn.

Download 

Viết bình luận