Xúc xắc online | Nhận 150K miễn phí

Tin tức

Công văn 4383/TCT-CS ngày 04/10/2023 của Tổng cục thuế v/v chính sách thuế

Có được chuyển lỗ về Đơn vị cấp trên trong trường hợp Chi nhánh hạch toán độc lập chuyển đổi sang hạch toán phụ thuộc?

Công văn 4383/TCT-CS ngày 04/10/2023 của Tổng cục thuế v/v chính sách thuế:

Theo đó, Tổng Cục thuế có ý kiển  sau:

1. Về việc chuyển lỗ từ chi nhánh sang công ty mẹ

Tại Điều 7 và khoản 3 Điều 20 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định về xác định lỗ và chuyển lỗ, hiệu lực thi hành.

Căn cứ các quy định, hướng dẫn nêu trên, pháp luật thuế TNDN hiện hành quy định chuyển lỗ trong trường hợp doanh nghiệp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất và không có quy định chuyển lỗ trong trường hợp chi nhánh hạch toán độc lập chuyển đổi sang hạch toán phụ thuộc. Đề nghị Cục Thuế thành phố Hải Phòng căn cứ hồ sơ chứng từ cụ thể hướng dẫn người nộp thuế kê khai nộp thuế theo quy định pháp luật.

Download Công văn

 

 

 

Viết bình luận