Xúc xắc online | Nhận 150K miễn phí

Dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính

Dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính

Liên hệ Còn hàng

     Kiểm toán Báo cáo tài chính doanh nghiệp là một trong những thế mạnh của nhân viên xúc xắc online . Đội ngũ nhân viên của xúc xắc online đã chủ trì và thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính cho các doanh nghiệp, các dự án tài trợ, vay vốn của các tổ chức quốc tế. Trong đó có rất nhiều doanh nghiệp Nhà nước (thuộc các Tổng Công ty 91, Tổng Công ty 90 như Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông, Tổng Công ty Xi măng Việt Nam, Tổng Công ty Hoá chất Việt Nam, Tổng Công ty Rượu bia và nước giải khát, Tổng Công ty Hàng không Việt Nam, Tổng Công ty Thép Việt Nam, Tổng Công ty Lương thực Miền Nam, Tổng Công ty Than Việt Nam, Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Nhà và Đô thị, Tổng Công ty Công trình Giao thông 1, Tổng Công ty Xây dựng Công nghiệp,...), Tổng Công ty Thành An, Tổng Công ty 15 – Bộ Quốc Phòng các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (trong đó có nhiều doanh nghiệp lớn như  Công ty Xi măng Nghi sơn, Công ty Đèn hình Orion Hanel, Công ty Cáp VINADAESUNG, Công ty Thép ống VINAPIPE, Công ty May Đông Tài...),  các Ngân hàng thương mại (Ngân hàng Công thương Việt Nam, Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng hải Việt Nam ...).
     

Qua hoạt động kiểm toán, Công ty đã giúp các doanh nghiệp khắc phục những điểm yếu và hoàn thiện hệ thống kế toán và hệ thống kiểm soát nội bộ, từ đó nâng cao chất lượng công tác quản lý tài chính và điều hành doanh nghiệp.

Đang cập nhật...