Xúc xắc online | Nhận 150K miễn phí

Dịch vụ kế toán

Dịch vụ kế toán

Liên hệ Còn hàng

    Dịch vụ kế toán cũng là một trong những dịch vụ nổi trội của xúc xắc online . Dịch vụ kế toán của xúc xắc online được bộ tài chính và đông đảo các khách hàng tín nhiệm và đánh giá cao. xúc xắc online đã cung cấp cho khác hàng nhiều loại dịch vụ kế toán bao gồm:

  • Hướng dẫn áp dụng chế độ kế toán - tài chính
  • Xây dựng các mô hình tổ chức bộ máy - tổ chức công tác kế toán;
  • Mở, ghi sổ kế toán và lập các Báo cáo Tài chính;
  • Hướng dẫn xắp xếp chứng từ kế toán

Đang cập nhật...